CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU CÁ CHÂU Á
Địa chỉ: QL80, ấp An Thạnh, Xã Bình Thành,Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam 
Điện thoại:02773.62.39.39 
Giải pháp hóa đơn điện tử phát triển bởi Công ty Thái Sơn